Без рубрики

Бистин школага чылдын-на болуп эртер хемчеглернин бирээзи «Ужуглелим, байырлыг!» деп бирги класстын онза чараш байырлалы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *