Без рубрики

Чер кырынга янзы-буру дылдыг кижилер бар оларнын мендилежири база ангы-ангы

Эрте бурунгу тывалар хол-тутчуп менди солушпас чораан. Бир чылын бир катап адыштар дегзип чолукшуур. Чолукшуур ёзулал чугле Шагаа хунунде турган. Чолукшууру дээрге амыр-менди айтыржыыры,эрги чылды удээри, чаа-чылды уткууру,белек алчыыры болгаш ак сеткилдиг алгыш-йорээлин бот-боттарынга салчыры болур.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *